Opakovaná odpověď uchazeče na stejnou pozici

Historicky mohl jeden uchazeč odpovědět pouze jednou na tu samou pozici. Jsou ale případy, kdy je taková "duplicita" žádoucí (např. u dlouhodobě otevřených pozic se může ten samý kandidát přihlásit za rok znovu) a nebo absence takové možnosti přináší problémy (např. automatická odpověď kandidátovi není odeslána v případě, že "duplicitní" odpověď není povolena).

Jak to funguje?

 • Na dané pozici se vytvoří dvě nebo více odpovědí pro stejného uchazeče
 • V detailu pozice je poznáte tak, že vedle tlačítka s aktuálním stavem mají také červenou ikonku "!"
 • Technicky se ale jedná o dvě nezávislé odpovědi, mohou tedy mít jiný datum vzniku, jméno zdroj, přílohy, atd.
 • Pokud kliknete na kteroukoliv z těchto odpovědí, vždy se prokliknete na tu samou kartu kandidáta (druhou odpověď tedy nemusíte nijak složitě hledat)
 • Historie akcí a poznámky jsou společné pro všechny odpovědi kandidáta, tedy i tyto opakované
 • Protože se jedná o dvě nezávislé odpovědi, můžete jednu z nich zamítnout a pokračovat jen s jednou, pokud jde o dvě aktuální odpovědi na aktivní pozici
Duplicitní kandidáti v detailu pozice
Duplicitní kandidáti na kartě kandidáta

Často kladené otázky u opakovaných odpovědí:

 •  Můžeme si opakované odpovědi zakázat?
  • V případě, že opakované odpovědi kandidátů na stejnou pozici chcete úplně vypnout, kontaktujte náš support a my vám funkci vypneme. Sami toto zapínat a vypínat nemůžete.
 • Opakovaná odpověď mi vytvořila duplicitního uchazeče, jak se mám toho druhého zbavit?
  • Opakovaná odpověď nevytváří dvě karty kandidáta (tedy duplicitní uchazeče), pouze dvě odpovědi toho samého kandidáta.
  • Není tedy třeba nic mazat - obě odpovědi se propisují na stejnou kartu kandidáta, sdílejí poznámky, historii akcí atd.
 • Jak mám teď rychle najít tu druhou odpověď, když kandidát odpověděl už dávno v minulosti?
  • Nemusíte nijak složitě hledat kandidáta podle jména apod., stačí se pouze prokliknout na kartu kandidáta přes jakoukoliv jeho odpověď nebo z databáze talentů - všechny odpovědi včetně těch opakovaných najdete v sekci "Přihlášen k pozicím" (opět označené červenou ikonkou "!").
 • Jak postupovat, když chci jednu z opakovaných odpovědí smazat?
  • Nejprve především zvažte, zda ji opravdu chcete smazat - obsahuje důležité údaje pro reporting o zdroji odpovědi, datumu a času vzniku, může obsahovat i jiné přílohy než ostatní opakované odpovědi apod. 
  • Pokud jde o dvě aktivní odpovědi na otevřenou pozici a kandidát např. odpověděl jednou přes kariérní stránky a jednou přes jobs.cz (tedy nejde o scénář, že kandidát odpověděl před rokem, když byla pozice otevřená minule), doporučujeme spíše jednu z odpovědí zamítnout a v náboru pokračovat jen s jednou. Zde si jen dejte pozor na neodeslání zamítací zprávy a vypnutí NPS, aby nedošlo ke zmatení uchazeče.
  • Pokud opravdu vyhodnotíte, že chcete o údaje z jedné odpovědi kompletně přijít a odpověď chcete smazat, musíte tak udělat pomocí akce "Odstranit z pozice", která je dostupná v hromadných akcích v detailu pozice po označení jedné nebo více odpovědí na pozici. Nepoužívejte akci "Smazat trvale uchazeče" na kartě kandidáta - tím byste nenávratně smazali kompletně veškerý obsah karty kandidáta. Tedy, přišli byste o veškeré osobní údaje, poznámky, historii, ostatní odpovědi na ostatní pozice atd.

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.