Odosobnění uchazeče

Pokud nám vyprší souhlas a dojde k odosobnění, ztrácíme osobní informace o kandidátovi, ale jeho karta nám zůstane. Pojďme se podívat, jaká konkrétní data nám zůstanou k dispozici, a o jaké informace příjdeme.

 

 

Při odosobnění systém automaticky maže veškerá osobní data kandidáta:

 • jméno kandidáta, zkrátí se pouze na křestní jméno a počáteční písmeno z příjmení ( např. Monika M.)
 • telefonní číslo 
 • e-mailová adresa
 • veškeré nahrané soubory, např. životopis
 • motivační dopis
 • komunikace vedená s kandidátem
 • vlastní pole kandidáta, údaje jako např. bydliště, řidičské oprávnění aj.

Po vypršení GDPR souhlasu ztrácíme osobní informace uchazeče, karta kandiáta nám ale zůstavá. V té jsou zachovány pouze obecné informace: 

 • zkrácené jméno uchazeče (např. Monika M.)
 • poznámky 
 • datum plánovaného pohovoru, pokud byl pohovor naplánován
 • vidíme k jaké pozici byl kandidát přihlášen 
 • požadavky kandidáta (např. platové ohodnocení aj.)
 • záznam z pohovoru, tato data zůstavají zachována kompletní

Tyto informace jsou pro nás cenné zejména do budoucnosti, pokud bysme opět souhlas od kandidáta dostali. Dojde tak k propojení nové odpovědi s historickými poznámkami.

Na obrázcích níže vidíme rozdíl v kartě kandidáta před odosobněním a po ztrátě souhlasu.

Přehled karty s GDPR souhlasem
Přehled karty po odosobnění

Osobní požadavky kandidáta, včetně informace o pozici, ke které byl přihlášen, zůstávají na kartě uchazeče uloženy i po odosobnění.

Informace vztahující se k osobním požadavkům kandidáta
Informace vztahující se k osobním požadavkům kandidáta

Poznámky na kartě kandidáta zůstávají uchované i v případě, že dojde k odosobnění.

Poznámky na kartě kandidáta s GDPR souhlasem
Poznámky na kartě kandidáta po odosobnění

Bez souhlasu GDPR dojde k úplnému smazání osobních dat.

Osobní údaje s GDPR souhlasem
Osobní údaje po odosobnění

Komunikace vedená s kandidátem je bez GDPR souhlasu smazána.

Záložka Komunikace s platným souhlasem
Záložka Komunikace po odosobnění

Na záložce Pohovor zůstavají všechny informace kompletní, jedná se např. o poznámky z pohovoru, hodnotící kritéria, platové podmínky nebo skóring uchazeče. 

Záložka Pohovor s GDPR souhlasem
Záložka Pohovor po odosobnění

Oproti tomu data v záložce Vlastní pole jsou kompletně smazána.

Záložka Vlastní pole s GDPR souhlasem
Záložka Vlastní pole po odosobnění

U každé položky lze nastavit, aby zůstaly i po odosobnění.

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.