NPS metrika

Proč si aktivovat NPS metriku? 

NPS (Net Promoter Score) je metodika, která se používá k měření spokojenosti zákazníků s produktem nebo službou, v případě náboru jde o spokojenost kandidátů s procesem náboru. Pevně věříme, že v dnešní době se na zpětné vazbě lpí a i vy určite oceníte, když vám uchazeč pozitivně či negativně okomentuje proces náboru, který jste si pro něj připravili. Pokud dostanete negativní feedback, pak alespoň budete vědět, že ve vašem výběrovém řízení je potřeba něco zlepšit. Pokud dostanete pozitivní feedback, bude to dávka energie pro váš tým.

Jak NPS funguje v ATS Recruitis?

Jakmile kandidát skončí ve stavu přijatý či zamítnutý, pak mu systém po dvou dnech automaticky odešle email s vámi nastavenou otázkou pro danou fázi náboru, kde kandidát skončil.

Stupnice

V rámci ATS Recruitis používáme 10 hodnotovou stupnici od 1 do 10, kterou jsme ze standardních možností stupnic pro NPS vybrali jako kompromis mezi delší 11 stupňovou stupnicí (především z důvodů digitalizace - odpovědi na mobilech atd.) a kratší 5 nebo 7 stupňovou variantou, což dává možnost citlivějšího výběru z pohledu kandidáta.

K naší škále navíc přidáváme slovní popis toho, co je nejvyšší a co nejnižší hodnota, takže odpodá hlavní argument pro 11 stupňovou škálu NPS (tj. od 0 do 10).

S jakými kandidáty se můžete setkat?

Při výpočtu NPS dělíme uchazeče podle odpovědí do třech skupin:

  1. Kritici (detractors) - S výběrovým řízením nejsou spokojeni a volí hodnoty 1-6.
  2. Neutrální kandidáti (passives) - Nemají pozitivní ani negativní názor, volí hodnoty 7-8.
  3. Propagátoři (promoters) - Jsou spokojeni s výběrovým řízením a volí hodnoty 9-10.

Jak se NPS metrika počítá? 

Metrika může dosáhnout hodnot od -100 do 100 a platí, že čím vyšší číslo, tím více byli kandidáti s výběrovým řízení spokojeni. Pro lepší vysvětlení si zde uvedeme příklad:

Řekněme, že jsme získali feedback od 190 kandidátů a z toho bylo:

  • 60 kritiků
  • 30 neutrálních
  • 100 propagátorů

Výsledná hodnota NPS = (100-60) /  190 = 21,05 %

Z tohoto příkladu vyplývá, že je o 21,05 % více kandidátů, kteří byli s náborem spokojeni než těch, kteří byli nespokojeni.

Zapnutí měření NPS 

NPS měření si zapnete v menu Nastavení | NPS nastavení (odkaz). 

Hned pod tím máte možnost nastavit si odesílatele NPS. Odesílatel NPS může hrát podstatnou roli na straně příjemce, tedy kandidáta - pokud je odesílatelem recruitér, se kterým se setkal, je větší šance, že feedback poskytne.

Nastavení NPS otázek

Otázky, kterými se na zpětnou vazbu budete ptát nastavíte také v menu Nastavení | NPS nastavení (odkaz). 

Zde si můžete upravit NPS otázky, kterými se budete kandidátů ptát na zpětnou vazbu při přijetí uchazeče (tj. krok ve flow náboru, který má k obě přiřazenou akci přijeté) a také pro zamítnutí v jednotlivých stavech flow náborů.

U otázek vztahujících se k zamítnutí v jednotlivých stavech si můžete nastavit jednak text (a to ve všech podporovaných jazycích) a také to, zda v daném kroce chcete NPS vůbec měřit. 

Otázky si nastavujete pro všechny fáze všech flow náborů, která máte nastavená.

 

NPS statistiky

Přehled o získaných zpětných vazbách naleznete na samostatné stránce "NPS statistiky" v menu Výběry (odkaz)

Máte možnost vyfiltrovat si konkrétní časové období, kolegu a nebo také typ kandidáta (např. neutrálního kandidáta). Data si můžete také stáhnout do Excelu, případně sledovat vývoj v čase prostřednictvím grafů.

Vývoj NPS metriky

První graf nám ukazuje vývoj hodnoty NPS počítaných po měsících za zvolené časové období. Uvedené číslo NPS je hodnotou za poslední zobrazený měsíc a ukazuje také trend (zda nám hodnot stoupá - zelená šipka nahoru, nebo klesá - červená šipka dolů).

Pokud zapnete filtraci za určitého recruitéra, křivka NPS pro celou firmu zůstane zobrazena pro porovnání.

Poměr nezodpovězených  NPS vs. vyplněných

Ve druhém grafu máte možnost vidět poměr nezodpovězených a vyplněných NPS v konkrétním časovém období. Vizuálně tak na první dobrou vidíte, zda poměr odpovědí roste nebo klesá. To je důležité především tehdy, pokud se aktivně zaměřujete na zvýšení návratnosti a chcete vidět svůj pokrok.

NPS hodnota a počet NPS hodnocení

NPS hodnota, je průměrná hodnota za zvolené období. Výpočet naleznete na začátku tohoto článku.⬆️

💡 Říkate si, jaký je rozdíl mezi NPS hodnotou a hodnotou v prvním grafu "Vývoj NPS metriky"? Rozdíl je a velký! Procentuální hodnota u vývoje NPS metriky udává NPS hodnotu za poslední měsíc ve zvoleném období a graf zobrazuje hodnoty v jednotlivých měsících, zatímco NPS hodnota je celkový průměr všech odpovědí za celé období. Jinými slovy, průměr hodnot za jednotlivé měsíce v úvodním grafu se nerovná průměru za celé období.

Vedle vpravo od NPS hodnoty, můžeme vidět počet NPS hodnocení, kde se zobrazuje celkový počet vyplněných NPS za zvolené období.

 

Poměr jednotlivých odpovědí k flow a jejich NPS hodnota

Tento graf slouží k zobrazení poměru jednotlivých typů odpovědí k flow. Kandidáti jsou rozřazeni: červeně - kritici, žlutě - neutrální, tyrkysově - propagátoři. Flow je možné si vyfiltrovat na všechna flow nebo jen konkrétní jedno flow. Primárně zde vidíme hodnoty ze všech stavů všech flow tak, abychom byli schopni identifikovat problematické fáze procesu náboru (tj. ty, kde převládají kritici).

💡 Sesbíraná data nám jasně ukazují podíl kritiků, kterých je přirozeně nejvíce spíše na počátku procesu (tj. především ve stavu "Nový") a postupně jejich podíl klesá. Pokud ale vidíte, je ve fázích typu "pohovor" je stále velká část kritiků, je třeba se na tuto fázi zaměřit a tento podíl snížit.

Výpis jednotlivých NPS reakcí

Jako poslední se nám zobrazuje výpis jednotlivých NPS reakcí, kde vidíte skóre hodnocení, jméno a příjmení uchazeče, flow, zpětnou vazbu a datum vyplnění. Můžete si však vyfiltrovat, zda chcete zobrazit všechny reakce, reakce pouze s hodnocením a nebo reakce s hodnocením a zpětnou vazbou. Vpravo po rozklinutí tří teček, máte možnost změnit recruitéra, kterému je NPS přiřazena.

💡 Pokud si dáte stáhnout data k NPS do Excelu, obsahuje i tyto hodnoty, včetně dalších detailů a vy si pak můžete data pečlivěji analyzovat.

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.