Nastavení verze automatické odpovědi pro jednotlivé pozice

Automatické odpověď složí k tomu, aby kandidáti dostali email s informací, že jejich aplikace na konkrétní pozici byla úspěšně zaznamenána v systému. Doposud bylo možné nastavit si pouze jednu variantu automatické pozice pro celou firmu pro každý jazyk inzerátu.

Funkcionalita automatické odpovědi se aktivuje ve firemním nastavení (odkaz)

Díky nové funkcionalitě můžete nastavit verzi automatické odpovědi i pro jednotlivé pozice. Popis níže vysvětluje, jak jednotlivé varianty fungují.

Nastavení vlastní verze automatické odpovědi k pozici

V případě, že chcete pro danou pozici vybrat speciální automatickou odpověď, stačí v natavení pozice vybrat možnost "Použít vlastní šablonu" a ze seznamu, který se poté objeví vybrat příslušnou verzi šablony. 

💡 Vlastní šablona, na rozdíl od té výchozí, neřeší jazyk inzerátu - pošle vždy tu konkrétní zvolenou šablonu.

💡 Vlastní šablony je potřeba před použitím vytvořit - v systému nejsou žádné předdefinované. 

Úplné vypnutí automatické odpovědi pro danou pozici

Pokud máte automatickou odpověď na úrovni firmy zapnutou, ale potřebujete z nějakého důvou pro jednu nebo více pozic tuto odpověď neposílat vůbec, máte možnost zvolit jako šablonu hodnotu "žádná".

Výchozí obecné chování automatické odpovědi

Pokud máte automatickou odpověď na úrovni firmy zapnutou a nevybrali jste možnost použít vlastní šablonu, bude se automatická odpověď pro danou pozici chovat jako doposud. Tedy, šablon automatické odpovědi se vybírá dle jazyka inzerátu z kategorie šablon "Automatická odpověď při nové reakci". V tom případě se jako jméno šablony ukazuje "Výchozí".

Tuto možnost lze přepnout zpět i v případě, že jste pro pozici zapnuli vlastní šablonu - stačí pouze zrušit volbu "Použít vlastní šablonu".

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.