Multi-brand v emailové komunikaci s kandidáty

Nastavení ATS podporuje jedno hlavní logo firmy / skupiny a tak, pokud v rámci jedné licence spravujete více firem (např. v rámci skupiny, nebo více mezinárodních entit apod.) chcete řešit, jak posílat emaily pod příslušnou entitou, kam hledaná pozice nebo uchazeč spadá. 

Níže zmíněné kroky můžete kombinovat s jednotným logem skupiny, které se zobrazuje vlevo nahoře nad tělem emailu, případně odebráním firemního loga a používáním jen loga, které přidát podle návodu níže. V tom případě se vám v emailech bude zobrazovat logo ATS Recruitis.

1. Přidání loga firmy přímo do Emailové šablony 

Začnete tím, že z přehledu kliknete na nastavení a "Emailové šablony" (odkaz) a v konkrétní šabloně postupně vyplníte všechny potřebné údaje.

 

Do textu zprávy lze přidat proměnnou "Podpis" (%PODPIS%), což vám zaručí, že šablonu mohou používat i kolegové bez nutnosti tvořit si vlastní šablony s vlastním podpisem. Podpis můžete vytvořit nebo změnit stisknutím tlačítka "Editovat svůj podpis" vpravo nahoře.

Za podpis vložíte odkaz na požadované logo stisknutím tlačítka s ikonou obrázku, který je umístěn v horní části textového editoru. Hotovou šablonu už jen stačí uložit stisknutím tlačítka "Uložit šablonu".

Tím Vám vznikne šablona pro firmu "A" a anlogycky (klidně i editací šablony), můžete vytvořit stejnou šablonu pro firmu "B" s jejím logem atd.

2. Přidání loga firmy při odesílání zpráv 

Pokud emailové logo chcetě změnit jen na ad-hoc bázi, můžete tak učinit v dialogu při odesílání zprávy. Zde platí stejný postup jako u přídání loga do emailové šablony. Musíte stisknout tlačítko s ikonou obrázku a poté vložit URL obrázku.

3. Náhled na email

Než konkrétnímu kandidátovi zašlete email, je však dobré si zkontrolovat náhled zprávy, zda jsou všechny informace a formát obrázku s logem správně. 

Náhled zprávy si zobrazíte kliknutím na avatar daného příjemce v horní části dialogu. Pokud zasíláte email více příjemcům, můžete si je zobrazit postupně klidknutím na avatar každého z nich. 

💡 Doporučujeme email zaslat nejprve sobě (vytvořit si testovacího kandidáta s vlastní adresou), abyste věděli, jak celý tento proces funguje. 

💡 V rámci dialogu odesílání emailu si můžete postupně aplikovat více šablon a zkontrolovat obsah a logo pro různé firmy.

Náhledy

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.