Měření spokojenosti kandidátů

Aktivujte si v sekci Nastavení - Firma - NPS nastavení a ptejte se svých kandidátů na konkrétní otázku, která vás zajímá pro jednotlivé fáze náborového procesu. V okamžiku, kdy vám kandidát dojde do konečné fáze náborového procesu, pak mu systém automaticky po dvou dnech odešle email s měřením spokojenosti.

Recruitis za vás email nejenom automaticky odešle a zpětnou vazbu od kandidáta zaznamená, ale také vypočítá NPS statistiku ke konkrétní pozici nebo za celou společnost, jejíž hodnota představuje ochotu kandidáta doporučit značku zaměstnavatele svému blízkému okolí. Metrika může dosáhnout hodnot od -100 do 100 a platí, že čím vyšší číslo, tím více byli kandidáti s výběrovým řízením spokojenější.

Přehled o získaných zpětných vazbách naleznete v sekci Výběry - NPS statistiky na samostatné stránce včetně možnosti vyfiltrovat určité časové období nebo kolegů. Samotná data si můžete stáhnout do excelu, případně sledovat vývoj v čase prostřednictvím grafů.

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.