Kopírování a přesouvání kandidáta

Princip fungování

 • Akce Zkopírovat uchazeče na jinou pozici
  • Vytváří kopii kandidátovi aplikace na konkrétní pozici.
  • Můžete proto z jedné odpovědi vytvořit najednou více kopií na více pozic.
  • Primárním účelem této funkce je přiřazování kandidátů na aktuální pozice z databáze uchazečů, ať už jde o kandidáty, kteří vznikli bez pozice sourcingem, případně "recyklací" kandidátů z talentpoolu, kteří odpovídali na historické pozice.
 • Akce Přesunout uchazeče na jinou pozici
  • Smaže uchazečovu odpověď z dané pozice a přesune ji na pozici jinou.
  • Jejím primárním účelem jsou situace, kdy uchazeč omylem odpoví, nebo je omylem přiřazen recruitérem, na pozici, která neodpovídá jeho profilu, ale máte jinou pozici, kam se hodí.

Video tutoriál ukazuje scénáře jejich použití v praxi:

Kopírování kandidáta a GDPR

V tutoriálu jste viděli, že kopírování kandidáta můžete provést buď "s emailem" nebo "bez emailu". V obou případech vznikne aplikace kandidáta na danou pozici, ale ve scénáři "s emailem" je nepotvrzená z pohledu souhlasu se zpracováním osobních údajů pro danou pozici. S kandidátem se na pozici nedá pracovat, dokud potvrzení neporběhne - a to buď z jeho strany nebo ze strany recruitéra.

Volba způsobu kopírování má souvislost se získáváním souhlasu pro zpracování osobních údajů na danou pozici. 

Bez emailu

Pokud vyberete možnost "bez emailu", pak souhlas potvrzuje ručně recruitér a toto je zapsáno do historie akcí:

S emailem

Pokud vyberete možnost "s emailem", pak souhlas potvrzuje přímo kandidát. 

 • Kandidátovi nejprve pošlete email z kategoire " Recyklace uchazečů - Akce “Zkopírování uchazeče na jinou pozici"
 • Poté kandidátovi přijde vtybraná šablona s tlačítky na potvrzení nebo odmítnutí souhlasu
 • Podle volby tlačítka se uchazeči objeví landing page s potřebnými informacemi
  • V případě souhlasu je to jen potvrzovací stránka
  • V případě nesouhlasu má uchazeč ještě možnost své rozhodnutí změnit
 • Alternativně může i v tomto případě recruitér potvrdit souhlas za uchazeče pomocí ikony "palce nahoru"

Pokud dojde k odmítnutí vidíte tuto informaci jak v detailu kandidáta, tak v detailu pozice:

Vlastní GDPR souhlas vypadá takto:

 • Po nakopírování na pozici se vytvoří příslušný souhlas se zpracováním údajů pro danou pozici
 • Pokud uchazeč (nebo recruitér manuálně) souhlas zamítne, projeví se to jak v tabulce souhlasů, tak v historii akcí

💡 Pokud je kandidát kopírován na pozici, souhlas se zpracováním osobních údajů pro danou pozici se vytvoří okamžitě, tzn. v moment, kdy kandidát byl na pozici přiřazen, i když souhlas ještě není potvrzen (ať už kandidátem nebo recruitérem). Kandidát pak souhlas potvrdí s touto platností. Důvodem je, aby nevznikla mezera v přiřazení kandidáta na pozici a platností souhlasu. 

Kopírování kandidáta a zdroj

Pokud kopírujete kandidáta z pozice na pozici můžete při kopírování zachovat jeho zdroj z aktuální pozice.

V opačném případě, nebo v případě, že kopírujete kandidáta vloženého pouze do databáze na jeho první pozici, se zdroj kopírovaného kandidáta vytvoří jako obecná hodonta pro tuto situaci, tedy: "Recyklace: Z databáze".

Kopírování kandidáta a přílohy

V rámci dialogu kopírování kandidáta máte možnost na novou pozici rovnou zkopírovat i některé z příloh u uchazeče.

Konkrétně jde o:

 • Přílohy u aktuální pozice
 • Přílohy u kandidáta jako takového, tedy nepřiřazené k žádné pozici

Na obrázku níže vidíte přiklad kandidáta, který má přílohu u aktuální pozice, přílohu u jiné pozice a přílohu nepřiřazenou k pozici. V rámci dialogu kopírování z pozice "Testovaci pozice: Obchodni zástupce" se tedy nabízí příloha z této pozice a také příloha nepřiřazená k žádné pozici.

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.