Kopírování a přesouvání kandidáta

Akce "Zkopírovat uchazeče na jinou pozici" vytváří kopii kandidátovi odpovědi na konkrétní pozici. Můžete proto z jedné odpovědi vytvořit najednou více kopií na více pozic. Primárním účelem této funkce je přiřazování kandidátů na aktuální pozice z databáze uchazečů, ať už jde o kandidáty, kteří vznikli bez pozice sourcingem, případně "recyklací" kandidátů z talentpoolu, kteří odpovídali na historické pozice.

Naproti tomu akce "Přesunout uchazeče na jinou pozici" smaže uchazečovu odpověď z dané pozice a přesune ji na pozici jinou. Jejím primárním účelem jsou situace, kdy uchazeč omylem odpoví, nebo je omylem přiřazen recruitérem, na pozici, která neodpovídá jeho profilu, ale máte jinou pozici, kam se hodí.

Video ukazuje scénáře jejich použití v praxi. 

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.