Jak správně hlásit problém?

Jak správně problém nahlásit?

Ze všeho nejpodstatnější je uvědomit si, že můžeme opravit pouze problém, který dokážeme zopakovat - tedy, dokážete popsat způsob, který problém spolehlivě vyvolá. Pokud se jedná o náhodný problém, nebo problém, který nelze zopakovat, není možné ho analyzovat a tím pádem ani odstranit. 

Zároveň platí že čím více informací máme hned na začátku, tím rychlejší a efektivnější je odstranění problému.

Zásadní jsou pro nás především tyto informace:

 • Na jaké stránce problém vznikl? Ideálně formou odkazu přímo na danou stránku.
 • O jakou pozici a kandidáta se jedná? Samozřejmě jen v případě, pokud hlásíte problém s uchazečem nebo pozicí.
 • Screenshot nebo video s ukázkou problému. Prosím screenshot neořezávat, může totiž obsahovat informace, které vám připadají irelevantní, ale pro programátora mohou mít velký význam.
 • Přesný popis kroků, které jste před problémem v systému udělali. Resp. chování, kterým dokážete problém spolehlivě zopakovat. Toto je důležité, protože ATS Recruitis je velice komplexní a řada funkcionalit se dá používat několika způsoby nebo byly navrženy s předpokladem určitého uživatelského chování a je tedy možné, že chyba vznikla tím, že váš postup se liší. 

Co zkusit před nahlášením problému?

Protože ATS Recruitis je SaaS webová aplikace, vstupuje do jejího fungování řada faktorů, které nedokážeme ovlivnit (vaše internetové připojení, vaše bezpečnostní politiky v rámci vaší sítě, váš prohlížeč a jeho pluginy, váš operační systém atd.), proto je dobré před nahlášením chyby ATS Recruitis zkusit následující a tím ověřit, že se skutečně jedná s největší pravděpodobností o problém s aplikací jako takovou. 

 • Prosté obnovení stránky
  • CRTL+R (Win), COMMAND+R (Mac)
  • Toto může pomoci v situacích, kdy se obsah celé stránky nenačetl kompletně, případně pokud máte stejné místo v ATS Recruitis načtené ve více oknech, ale s jinak starým obsahem.
 • Obnovení stránky včetně souborů na pozadí
  • CTRL+SHIFT+R (Win), COMMAND+SHIFT+R (Mac)
  • Tento způsob obnoví nejen zobrazení stránky, ale také všechny soubory (typicky scripty), které se používají na pozadí stránky nebo pro výpočty a vykreslování obsahu stránek dynamicky.
  • Pokud se všechny soubory potřebné pro fungování dané stránky nenačetly kompletně (např. díky výpadku v připojení), nemusíte si toho všimnout, ale může to způsobit problémy, které se projeví jako chyba (něco se nenačte, tlačítko nefunguje apod.). Tento typ znovunačtení stránky zaručí, že se vše načte jak má.
 • Restartovat prohlížeč
 • Restartovat počítač
 • Připojení mimo vaši síť
  • Toto se týká především situací, kdy je možné, že je zobrazení určitého obsahu, případně rychlost zobrazování omezováno nějakým prvkem v rámci vaší sítě (firewal, VPN, bezpečnostní pravidla, apod.).
  • Typicky se lze připojit například přes mobilní data telefonu a obejít tak veškerá nastavení a prvky sítě, které mohou chod ATS Recruitis v daném místě negativně ovlivňovat - pokud se chování liší, je jasné, že problém není na straně samotné aplikace ATS Recruitis.

Na co nezapomenout...

Mějte na paměti, že popis a další důkazy, které poskytujete, musí pomoci k objasnění problému a řešitel musí být schopen se v problému okamžitě zorientovat. Pokud ne a pokud se musí na spoustu věcí doptávat a nebo potvrzovat, oddalujete řešení sami pro sebe a přiděláváte si práci.

Poskytnuté důkazy proto musí:

 • Podpořit popisovaný jev (např. pokud popisuji problém, že mě odkaz přivede na špatné místo, screenshot konečného stavu nic nedokazuje, ale video od kliknutí na odkaz ano)
 • Přidávat informaci pro řešení (např. nemá smysl dodávat screenshoty, které nesouvisí s problémem v daném místě, pouze by zabíraly čas řešiteli problému a vytvářely zbytečné otázky)
 • Pokud je důkaz komplexnější, měl by obsahovat i jasnou identifikaci místa problému (např. popisek nebo šipka u screenshotu)

Poskytnuté důkazy proto nesmí:

 • Mást řešitele problému (např. udělám screenshot jednoho místa a popíšu, že problém je na jiném, byť podobném místě)
 • Míchat více problémů dohromady (nahlašujte každý problém samostatně, i když spolu souvisí - mohou mít jinou příčinu, řešitele i dobu řešení)
 • Být zastaralý (např. screenshot z minulosti, nebo údaje, které jste už přepsali nebo smazali)

Související články

09. 05. 2022

Telefon

+420 724 500 898

09. 05. 2022

Email

podpora@recruitis.io, help@recruitis.io

09. 05. 2022

Kalendář

https://calendly.com/jirka-recruitis/60min