Flow náboru a spojení se šablonami emailů

Když definujete proces náboru, očekáváte, že tím také co nejvíce zautomatizujete komunikaci směrem ke kandidátům, především tu emailovou. Neboli, když posunete kandidáta v procesu náboru, jaké emailové šablony se mají nabídnout, aby odpovídali dané fázi procesu náboru? 

Důležitost akcí definovaných pro flow náboru

Každému kroku v procesu náboru můžete přiřadit jednu z předdefinovaných "akcí" a v emailových šablonách jsou, kromě jiných, definovány sekce odpovídající právě akcím tak, aby volba akce jasně určovala množinu šablon, kterou můžete použít. Pochopení této vazby je důležité proto, abyste definovali správně akce pro jednotlivé fáze proces náboru a definovali emailové šablony ve správných kategoriích. 

Pokud chcete, aby v dané fázi nebyla odesílána žádná komunikace kandidátovi, můžete vybrat tzv."prázdnou akci".

Tento obrázek znázorňuje toto propojení vizuálně:

Flow náboru a šablony emailů

Vazba je tedy následující:

  • Každý stav ve flow náboru má přiřazenu nějakou akci.
  • Tato akce se vybírá při editaci stavu ve flow náboru.
  • Na základě akce se po posunutí kandidáta do daného stavu vyvolá seznam emailových šablon z dané kategorie

 

Obecné šablony

Seznam emailových šablon obsahuje i kategorie. které nesouvisí s flow náboru, tedy takových, které systém nenabízí při změnách stavu ve flow. Jejich názvy jsou vždy jasně určující, kde se používají (např. Zaslání pracovní nabídky apod.).

Ale první kategorií na seznamu je kategorie "Obecné šablony", kde účel není na první pohled zřejmý. Tyto šablony jsou použity ve všech ostatních případech, primárně v situacích, kdy kandidátovi prostě posíláte email - buď kliknutím na jeho emailovou adresu, nebo kliknutím na akci zaslat zprávu.

V tutoriálu níže vám pak prakticky ukazujeme, jak jsou flow náboru a šablony propojeny, což vám pomůže při rozhodování jak při definici flow náboru, tak při tvorbě emailových šablon. 

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.