Dynamické načítání filtračních položek přes API

Filtrační položky obecně slouží pro klasifikaci pozic jak v rámci samotného ATS Recruitis, tak pro přenos dat v rámci  API - typicky pro potřeby filtrace pozic na kariérních stránkách. 

Doposud bylo vždy nutné jednotlivé filtrační položky zadávat ručně v nastavení ATS Recruitis, tedy zadat všechny hodnoty, kterých daná kategorie může nabývat. 

Nově přidaná možnost načítání filtračních položek přes API umožňuje, aby se definovala pouze kategorie a URL adresa end-pointu, kde lze seznam hodnot dané filtrační položky dynamicky načítat. 

V nastavení je to konkrétně takto:

  • Vyberete, že chcete vytvářet dynamickou filtrační položku
  • Název = název kategorie filtračních položek, který vytváříte (např. Pobočky)
  • URL = adresa endpointu, odkud se přes API bude stahovat dynamický seznam hodnot (např. https://app.recruitis.cz/offices-json)
  • Klíč = název klíče z datového souboru na endpointu, kde je uložena hodnota popisu položky do číselníku (např. office.name)

Použité hodnoty

Po vytvoření dynamické skupiny filtračních položek je tato skupina prázdná. Konkrétní hodnoty se do seznamu v nastavení přidávají až po jejich konkrétním použití v rámci pozic - viz obrázek níže.

V rámci editoru poizce a nastavení pozice se při výběru dané filtrační položky její hodnoty dynamicky načtou přes API a objeví se vám tak vždy aktuální seznam hodnot.

Chování

Ostatní chování dynamických filtračních položek je shodné s těmi statickými:

  • Kategorii lze nastavit jako povinnou nebo nepovinnou
  • U kategorie lze nastavit zda je možné vybrat více hodnot nebo pouze jednu

Shodné je také vizuální chování - dynamickou a statickou filtrační položku po jejím nastavení při běžném používání u pozic již nijak nerozlišíte. Liší se pouze to, odkud se načítají hodnoty pro výběr - zda ze statického senamu zadaného přímo v ATS Recruitis nebo dynamicky přes API z definovaného endpointu.

Editace a mazání

V případě dynamických filtračních položek není možné jednotlivé hodnoty přejmenovávat, ale položky lze pouze mazat. U dynamické kategorie lze měnit nastavení.

💡 Pozor, smazáním poslední položky dojde také ke smazání celé kategorie a tím pádem i jejího nastavení.

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.