Důvěrná pracovní pozice

Důvěrná pozice slouží ke "skrytí" pozice před kolegy, kteří za normálních okolností díky svým právům (administrátor nebo hlavní personalista) vidí všechny pozice a uchazeče v systému. Většinou je této funkcionality třeba pokud jde o citlivý nábor v rámci týmu, pro "C-level pozice apod.

1. Vytvoření důvěrné pracovní pozice

V rámci editoru pozice ve druhém kroce "Dodtečné údaje"  naleznete tlačítko "označit jako důvěrnou". Pokud toto při vytváření, nebo později při editaci pozice zapnete, pozice se stane důvěrnou.

💡Obecný tutoriál na vytvoření inzerátu naleznete zde

Když nahlédnete do přehledu pozic, uvidíte vytvořenou pozici se symbolem "škrabošky", který označuje pozici jako důvěrnou. Váš kolega s právy administrátor nebo hlavní personalista, ale takovovu pozici ve výpisu neuvidí.

2 Kandidáti na důvěrných pozicích

"Důvěrnost" se netýká jen pozice, ale pochopitelně také kandidátů na takových pozicích, resp. jejich odpovědí na danou pozici. Na obrázku níže vidíte příklad, kdy máme v systému uchazeče, který se přihlásil na 4 pozice, z nichž jedna je důvěrná. Vlevo je pohled personalisty, který má přístup k důvěrné pozici - vidí 4 pozice pod tímto kandidátem. Vpravo je pohled kolegy, který nemá přístup k důvěrné pozici - vidí kandidáta, ale u něj jen odpovědi na 3 pozice, ta důvěrná chybí.

3 Zpřístupnění důvěrné pozice kolegům

Pokud pro nábor na důvěrnou pozici potřebujete spolupracovat s kolegou, můžete mu pozici nasdílet, jako jakoukoliv jinou pozici v systému. Tím kolega získá přístup i k důvěrné pozici a kandidátům na ní. Takovým kolegou může být i administrátor nebo hlavní personalista (kterým normálně není nutné pozice sdílet, protože je vidí z titulu své role), stejně jako liniový manažer, kterému běžně sdílíte pozice, které nejsou důvěrné. 

 

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.