Dialog odesílání emailů (redesign)

Odesílání emailů je jedním ze základních prvků každého ATS. Kromě samotného odesílání emailů má ještě několik dalších funkcionalit, které pomáhají a usnadňují emailovou komunikaci s kandidáty jak jednotlivě, tak hromadně. 

Vizuálně lze okno zobrazit ve dvou základních režimech:

 • Kompaktní - náhled emailu se nezobrazuje přímo
 • Rozšířený - náhled odesílaného emailu je přímo součástí okna s editorem

Přehled funkcionalit:

1 Příjemci

 • Zobrazuje příjemce , případně pomocí drop-down menu seznam příjemců
 • Pomocí tlačítka "+ Kopie" lze přidat pole CC a BCC

2 Šablony

 • Umožňuje vybrat ze šablon dostupných pro daný typ emailu 
 • Šablony jsou kategorizované do "podsložek" s tím, že nezařazené šablony patří do kategorie "Ostatní"

3 Předmět

 • Pole pro zobrazení a editaci předmětu zprávy načteného ze šablony
 • Pomocí ikony vpravo lze přidat proměnné

4 Typ zprávy

 • Lze vybrat, zda je typ zprávy email (výchozí stav) nebo SMS (pro odesílání SMS je nutná mobilní aplikace Recruitis)

5 Formátování textu zprávy

 • Text zprávy načtený z vybrané šablony, který lze editovat
 • Pro formátování lze použít možnosti v panelu nástrojů 
 • Odkazy ze zobrazují přímo v textu, editovat je lze pomocí tlačítka "linku" (název linku se edituje přímo v textu)

6 Proměnné

 • Seznam dostupných proměnných lze zobrazit buď pomocí tlačítka nebo lišty napravo vedle okna editace

7 Přílohy

 • Tab pro přidávání příloh
 • Přidává se pomocí drag & drop

8 Znění tlačítek

 • Pokud šablona umožňuje vložení tlačítek, lze si v tomto tabu definovat jejich texty

9 Odložené odeslání

 • Dialog pro odložené odeslání zprávy
 • Lze vybrat ze dvou předdefinovaných hodnot (další pracovní den, nebo za 2 pracovní dny) a nebo přímo z kalendáře

10 Odeslání

 • Odeslat lze pomocí výchozí možnosti "Odeslat a zavřít"
 • Alternativně lze vybrat metodu "Odeslat", čímž zůstane dialog otevřený a lze například těm samým příjemcům poslat i SMS

11 Zobrazení náhledu

 • Přepínání mezi editací a náhledem, případně maximalizace okna

V pomyslném maximalizovaném pohledu, kde je téměř vše zobrazené, pak okno vypadá takto:

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.