Checklisty

V přehledu na kartě kandidáta přibyla nová funkce zaznamenávání úkolů jednotlivých fází flow náboru. S touto novou funkcí budete mít kompletní přehled a kontrolu nad úkoly v rámci jednotlivých fází, případně můžete i zjednodušit flow náboru, pokud takové úkoly není nutné trackovat jako samostatné stavy flow v reportu a/nebo SLA a stačí je mít jen jako sub-tasky jedné fáze flow.

Jak checklisty fungují?

Základními mechanismy checklistů jsou tyto:

 • Checklist zaznamenává, kdy a ve které fázi byl daný úkol splněn a kdo ho splnil. Zaznamenání akce se provádí kliknutím myší do kolečka vlevo.
 • Každá fáze procesu náboru může a nemusí mít svůj vlastní checklist, tedy mohou být fáze bez vlastního checklistu.
 • Jak se pohybujete procesem náboru, checklisty se kumulují - neboli úkoly z předchozí fáze se zobrazují i v následujícím flow a přibývají k nim nové checklisty z toho daného aktuálního flow.

Každá položka checklistu může nabývat několika stavů:

 • Pokud úkol čeká na splnění v dané fázi flow, je označen modře.
 • Pokud úkol nebyl splněn ve fázích, pro které byl definovaný, zobrazí se jako "červený". Stále jej můžete splnit, ale červená barva nese informaci o tom, že byl splněn až po termínu.
 • Včas splněný úkol naopak zašedne a označí "fajfkou".
 • Je také možné v kolečku daného tasku kliknout 2x a označit úkol jako nesplněný (označí se "křížkem").

 

checklist v přehledu

Nastavení checklistů

Nastavení vlastního checklistu můžete provést v sekci Nastavení | Checklist

Checklist nastavení

V rámci nastavení si můžete definovat několik sad checklistů. V každé sadě můžete přidávat jednotlivé položky (úkoly) a ty přiřazovat k jednotlivým fázím náboru, kde se mají vyplnit.

Volba flow:

 • Výběrem flow fázi označíte fáze flow, kde se má daný úkol vyplnit. Od dané fáze se bude úkol zobrazovat. Za vybranými fázemi náboru bude úkol označen černěně, pokud nebude splněn.
 • Jedna položka může být přiřazena ke více fázím náboru a to buď v jednom flow náboru nebo i ve více flow náboru.
 • Pokud vyberete více kroků v jednom flow náboru, znamená to, že úkol má být splněn v těchto fázích
 • neboli, pokud vyberete první a třetí krok daného flow, úkol má být splněn v prvním nebo třetím kroce, ve druhém kroce a od čtvrtého kroku dále bude označen jako nesplněný, pokud ke splnění nedojde.
 • Sady checklistů i jednotlivé položky checklistů se mohou vzájemně "překrývat", neboli obsahovat stejné fáze ze stejných flow náboru. 

Popisky:

 • "Popisek pro recruitera" určuje, jaký úkol má daný recruiter vykonat - tuto informaci vidí u checklistu na kartě kandidáta.
 • "Popisek pro kandidáta" slouží k informování o fázi, ve které se kandidát nachází přímo pro uchazeče. (Tato funkce se bude teprve vyvíjet a bude se zobrazovat na stránkách, které budete moci sdílet s uchazeči, podobně jako je dnes možné externě sdílet kartu kandidáta např. s agenturou, nebo kolegy, kteří nemají účty v ATS Recruitis.)

Checlisty i jejich položky můžete editovat a mazat, případně měnit pořadí položek pomocí šipek vpravo.

nastavení checklistu

💡 Co je dobré vědět

 • Pokud jeden úkol označíte (nebo i odznačíte) opakovaně, zaznamená se vždy poslední změna
 • Pokud pro jeden stav náboru definujete více checklistů, výsledkem bude jejich kombinace na kartě kandidáta
 • Plnění úkolů v checklistu není zahrnuto v reportingu a SLA, momentálně slouží checklist pouze pro evidenci

 

Funkce checklistů jsou dostupné pouze v rámci Premium a Enterprise licencí. Pro aktivaci se prosím obratťe na podpora@recruitis.io

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.