Analytika - Report žádanek

Účel

Účelem tohoto reportu je zobrazit, jak se v náboru daří plnit požadavky na nábor zadaných v rámci žádostí o otevření pozice (tzv. žádanek). Požadavky jsou zaznamenány ve formě FTE (neboli "Full-Time Equivalent”, což je standardní způsob pro vyjádření pracovního úvazku) 

Princip výpisu hodnot

Z účelu popsaného výše vyplývá i princip výpisu - jednotkou pro výpis řádku není žádanka, ale právě 1 FTE (případně méně). Tedy, např. pokud v rámci žádanky hledáte 3 FTE, na úvod se žádanka vypíše se 3 řádky bez přijatých kandidátů.

 • Pokud přijmete 1 kandidáta na celý úvazek (tj. 1 FTE), jeden řádek se vyplní informacemi o kandidátovi, další dva zůstanou prázdné
 • Pokud přijmete jednoho kandidáta na půl úvazku (tj. 0,5 FTE) vyplní se jeden řádek hodnotou 0,5 FTE, ale dále budou prázdné 3 - dva s hodnotou 1 FTE a jeden s hodnotou 0,5 FTE, tak aby stále zůstalo ve hře 2,5 FTE, které zbývá obsadit

Pro čtení reportu lze tento princip využít k těmto rychlým závěrům:

 • Pokud sečtete hodnoty FTE v celém výpisu, budou se rovnat počtu FTE, která v daných žádankách hledáte
 • Prázdné řádky v pravé části reportu (v části přijatých kandidátů) značí neobsazené FTE na vypsaných žádankách 

Filtrace

Filtrace je velice jednoduchá a obsahuje pouze:

 • status
  • otevřená
   • otevřená žádanka a vypisují se pouze neobsazená FTE pod danou žádankou
  • zavřená
   • opak otevřených - neboli ukazuj pouze zavřené žádanky, případně řádky s obsazenými FTE z otevřených žádanek
  • lze vybrat i kombinaci. pak se ukazují všechny žádanky a všechny FTE
 • časový rozsah
  • toto pole se objeví pouze, pokud není vybrána filtrace "otevřená"
  • žádanka se v reportu objeví, pokud byla v daném časovém rozsahu vytvořena
  • u otevřench se filtrují všechny aktivně otevřené bez ohledu na datum vytvoření

Ve výchozím nastavení, tj. při přepnutí na report se zobrazují aktuálně otevřené žádanky.

Popis jednotlivých hodnot reportu

A. ID

 • ID žádanky v ATS Recruitis 

B. REQUEST NAME

 • Jméno žádanky v ATS Recruitis 

C. POSITION ID

 • ID pozice přiřazené k dané žádance

D. POSITION NAME

 • Jméno pozice, jak je zadaná v ATS Recruitis 
 • Pokud je pod žádankou více pozic, vypisuje se hodnot "více pozic"

E. REQUEST OPEN

 • Informace o tom, zda je žádanka ve stavu otevřená

F. POSITION OPEN

 • Informace o tom, zda je pozice ve stavu otevřená

G. DIVISION

 • Custom implementace načítání organizační struktury

H. SECTION

 • Custom implementace načítání organizační struktury

I. HIRING MANAGER

 • Jména osob, komu byla pozice sdílena a má práva manažera nebo nižší

J. HIRING PERSON

 • Jméno schvalovatele uvedeného v žádance

K. RECRUITER

 • Osoba, která převzala žádanku nebo je autorem pozice vycházející z žádanky

L. RECRUITER 2

 • Vyplněno v případě, pokud by pozice byla sdílena více lidmi s právy personalista a vyšší (tj. ne manažeři)

M. HRBP

 • Custom implementace načítání organizační struktury

N. FTE

 • Počet hledaných FTE (na jednom řádku je vždy maximálně 1 FTE)

O. CZ/SK

 • Custom implementace - příznak publikace na kariérním webu

P. PLACES OF ADVERTISEMENT

 • Přehled publikačních kanálů, kde jsou pozice z žádanky momentálně publikované v rámci ATS Recruitis 

Q. REASON FOR SEARCH

 • Důvod otevření pozice, jak je zadáno v editoru pozice v ATS Recruitis 

R. SEARCH

 • Číselník "Interní" nebo "Externí" (podle publikačních kanálů - "intranet" přidává interní část)

S. REQUEST FOR SEARCH

 • Datum založení žádanky

T. STARTING DATE OF SELECTION

 • Datum otevření pozice vytvořené z žádanky

U. SELECTION STATUS

 • Custom číselník ("Canceled" - zavřeno bez přijatého; "In progress" - otevřená žádanka; "Closed" - Přijatý kandidát, zavřená žádanka; "On hold" - otevřená žádanka a uzavřená pozice při nesplnění počtu hledaných FTE)

V. OFFER ACCEPTANCE

 • Datum přijetí nabídky (tj. nabídky poslané přes offer management ATS Recruitis)

W. NAME OF SELECTED CANDIDATE

 • Jméno přijatého kandidáta (klikatelný odkaz na kartu kandidáta)

X. MALE/FEMALE

 • Příznak "Pohlaví" z karty kandidáta

Y. TYPE OF EMPLOYMENT CONTRACT

 • Custom implementace - typ pracovního poměru z dat pro onboardingový formulář ("Zaměstnanec", "Dohodář"," Agenturní zaměstnanci" atd.)

Z. INTERNAL/EXTERNAL CANDIDATE

 • Příznak, zda jde o interního kandidáta (vychází z funkcionality "Interní nábor" v rámci ATS Recruitis)

AA. START DATE

 • Custom implementace - datum nástupu z dat pro onboardingový formulář

AB. CANDIDATE SOURCE

 • Zdroj odpovědi přijatého kandidáta

AC. TIME TO FILL

 • Vypočítaná hodnota - čas od vypsání pozice po přijetí kandidáta

AD. TIME TO ACCEPTANCE

 • Vypočítaná hodnota - čas to vypsání žádanky po přijetí nabídky kandidátem

 

💡 Pole označená jako "Custom" nejsou dostupná všem zákazníkům.

💡 Funkce analytiky je standardně dostupná v Enterprise licenci a vyšších.

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.