Analytika - Report žádanek

Účel

Účelem tohoto reportu je zobrazit, jak se v náboru daří plnit požadavky na nábor zadaných v rámci žádostí o otevření pozice (tzv. žádanek). Požadavky jsou zaznamenány ve formě FTE (neboli "Full-Time Equivalent”, což je standardní způsob pro vyjádření pracovního úvazku) 

Princip výpisu hodnot

Z účelu popsaného výše vyplývá i princip výpisu - jednotkou pro výpis řádku není žádanka, ale právě 1 FTE (případně méně). Tedy, např. pokud v rámci žádanky hledáte 3 FTE, na úvod se žádanka vypíše se 3 řádky bez přijatých kandidátů.

 • Pokud přijmete 1 kandidáta na celý úvazek (tj. 1 FTE), jeden řádek se vyplní informacemi o kandidátovi, další dva zůstanou prázdné
 • Pokud přijmete jednoho kandidáta na půl úvazku (tj. 0,5 FTE) vyplní se jeden řádek hodnotou 0,5 FTE, ale dále budou prázdné 3 - dva s hodnotou 1 FTE a jeden s hodnotou 0,5 FTE, tak aby stále zůstalo ve hře 2,5 FTE, které zbývá obsadit
 • Počet FTE pro výpočet se beze z nabídky kandidátovi. Ta nemusí být nutně schválené, ale musí obsahovat informaci o FTE hodnotě.

Pro čtení reportu lze tento princip využít k těmto rychlým závěrům:

 • Pokud sečtete hodnoty FTE v celém výpisu, budou se rovnat počtu FTE, která v daných žádankách hledáte
 • Prázdné řádky v pravé části reportu (v části přijatých kandidátů) značí neobsazené FTE na vypsaných žádankách 

Filtrace

Filtrace je velice jednoduchá a obsahuje pouze:

 • Status
  • Aktuálně otevřené
   • otevřené žádanky
   • vypisují se pouze neobsazená FTE pod danou žádankou
   • neaplikuje se žádný časový filtr
  • Obsazené v daném období
   • ukazuj pouze zavřené žádanky, případně řádky s obsazenými FTE z otevřených žádanek
   • FTE se do reportu zařadí, pokud byla nabídka přijata ve filtrovaném období (sloupec OFFER ACCEPTANCE) 
  • Vytvořené v daném období
   • ukazují se otevřené i zavřené žádanky a tedy obsazená i neobsazená FTE
   • pak se ukazují všechny žádanky a všechny FTE
 • Datum (tj. časový rozsah)
  • toto pole se objeví pouze, pokud není vybrána filtrace "Aktuálně otevřené"
  • u filtrů Obsazené v daném období a Vytvořené v daném období s filtruje pokaždé jiná veličina
   • Obsazené v daném období - datum přijetí nabídky
   • Vytvořené v daném období - datum vytvoření žádanky
  • u filtrace "Aktuálně otevřené" se filtrují všechny aktuálně otevřené FTE bez ohledu na datum vytvoření a časový rozsah se tedy nezobrazuje

💡 Ve výchozím nastavení, tj. při přepnutí na report se zobrazují aktuálně otevřené žádanky.

Popis jednotlivých hodnot reportu

A. ID

 • ID žádanky v ATS Recruitis 

B. REQUEST NAME

 • Jméno žádanky v ATS Recruitis 

C. POSITION ID

 • ID pozice přiřazené k dané žádance

D. POSITION NAME

 • Jméno pozice, jak je zadaná v ATS Recruitis 
 • Pokud je pod žádankou více pozic, vypisuje se hodnota "více pozic"

E. REQUEST OPEN

 • Informace o tom, zda je žádanka momentálně ve stavu otevřená

F. POSITION OPEN

 • Informace o tom, zda je pozice momentálně ve stavu otevřená

G. DIVISION

 • Načteno z organizační struktury při synchronizaci uživatelů ze SF

H. SECTION

 • Načteno z organizační struktury při synchronizaci uživatelů ze SF

I. HIRING MANAGER

 • Jména osob, komu byla pozice sdílena a má práva manažera nebo nižší

J. HIRING PERSON

 • Jméno schvalovatele uvedeného v žádance

K. RECRUITER

 • Osoba, která převzala žádanku nebo je autorem pozice vycházející z žádanky

L. RECRUITER 2

 • Vyplněno v případě, pokud by pozice byla sdílena více lidmi s právy personalista a vyšší (tj. ne manažeři)

M. HRBP

 • HRBP načtený z organizační struktury při synchronizaci uživatelů ze SF

N. FTE

 • Počet hledaných FTE (na jednom řádku je vždy maximálně 1 FTE)

O. CZ/SK

 • Příznak publikace na kariérním webu nazákladě filtrační položky uložené u pozice

P. PLACES OF ADVERTISEMENT

 • Přehled publikačních kanálů, kde jsou pozice z žádanky momentálně publikované v rámci ATS Recruitis 

Q. REASON FOR SEARCH

 • Důvod otevření pozice, jak je zadáno v editoru pozice v ATS Recruitis 

R. SEARCH

 • Číselník "Interní" nebo "Externí" (podle publikačních kanálů - "intranet" přidává interní část)

S. REQUEST FOR SEARCH

 • Datum založení žádanky

T. STARTING DATE OF SELECTION

 • Datum otevření pozice vytvořené z žádanky

U. SELECTION STATUS

 • Vlastní číselník ("Canceled" - zavřeno bez přijatého; "In progress" - otevřená žádanka; "Closed" - Přijatý kandidát, zavřená žádanka; "On hold" - otevřená žádanka a uzavřená pozice při nesplnění počtu hledaných FTE)

V. OFFER ACCEPTANCE

 • Datum přijetí nabídky (tj. nabídky poslané přes offer management ATS Recruitis)

W. NAME OF SELECTED CANDIDATE

 • Jméno přijatého kandidáta (klikatelný odkaz na kartu kandidáta)

X. MALE/FEMALE

 • Příznak "Pohlaví" z karty kandidáta

Y. TYPE OF EMPLOYMENT CONTRACT

 • Typ pracovního poměru z dat pro onboardingový formulář ("Zaměstnanec", "Dohodář"," Agenturní zaměstnanci" atd.)

Z. INTERNAL/EXTERNAL CANDIDATE

 • Příznak, zda jde o interního kandidáta (vychází z funkcionality "Interní nábor" v rámci ATS Recruitis)

AA. START DATE

 • Datum nástupu z dat pro onboardingový formulář

AB. CANDIDATE SOURCE

 • Zdroj odpovědi přijatého kandidáta

AC. TIME TO FILL

 • Vypočítaná hodnota - čas od vypsání pozice po přijetí kandidáta

AD. TIME TO ACCEPTANCE

 • Vypočítaná hodnota - čas to vypsání žádanky po přijetí nabídky kandidátem

 

 

💡 Funkce analytiky je standardně dostupná v Enterprise licenci a vyšších.

💡 Obecné informace o BI modulu se dozvíte v tomto článku: Analytika - představení BI modulu

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.